Thursday, June 13, 2024

archiveInternet of thing

ACW
CybersecurityNEWS

เปิดบ้าน ACW South เตรียมพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ สู่การขับเคลื่อน Smart manufacturing

ACW SOUTH มีเป้าหมายในการช่วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน

AgriTecheGovernmentNEWS

ชัยวุฒิ ขานรับนโยบาย นายกฯ ดันเมตาเวิร์ส ใช้ใน Smart Farm เเละขายออนไลน์

ชัยวุฒิ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม พัฒนา เมตาเวิร์ส ใช้ใน สมาร์ท ฟาร์ม เเละการค้าขายออนไลน์ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พร้อมเตือนประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกหลวงออนไลน์