Saturday, June 3, 2023

archiveInfrastructure sharing

eGovernmentNEWS

รมว.ดีอีเอส ลงตรวจพื้นที่กลางกรุงเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร

รมว.ดีอีเอส ลงตรวจพื้นที่กลางกรุงเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ณ บริเวณถนนสุขุมวิท 71 ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31 – ซอยเอกมัย 12 และปากซอยทองหล่อ 10