Thursday, June 13, 2024
eGovernmentNEWS

รมว.ดีอีเอส ลงตรวจพื้นที่กลางกรุงเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร

รมว.ดีอีเอส ลงตรวจพื้นที่กลางกรุงเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ณ บริเวณถนนสุขุมวิท 71 ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31 – ซอยเอกมัย 12 และปากซอยทองหล่อ 10  

วันที่ 10 มีนาคม 2565  ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ ถ.สุขุมวิท ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ พร้อมด้วย  มรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน NT สมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง NTตรวจความพร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน

บริเวณ ถนนสุขุมวิท 71 บริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31 ,ซอยเอกมัย 12,ปากซอยทองหล่อ 10  ช่วยปรับ ทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัย หาแนวทางการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  (Infrastructure Sharing)เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการและประหยัดการใช้งบประมาณของทุกส่วนงานสนองตอบต่อนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ

โดยมี ผู้บริหารจาก กทม โดยสำนักงานเขตวัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สน.ทองหล่อ สน.คลองตัน พร้อมด้วย ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมภาคเอกชนทุกค่าย ร่วมรายงานการดำเนินงาน

ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารจะเร่งดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารของกระทรวง ดีอีเอส ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยปี 2565 นี้ จะเริ่มดำเนินการเร่งด่วนพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครก่อน

ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นอาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้าง แต่ในอนาคตหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ บ้านเมืองจะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาซึ่งการดำเนินงาน กระทรวงดีอีเอส จะได้ประสานความร่วมมือไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันดำเนินงานเพให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามกำหนด

ชัยวุฒิ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาดีอีเอสมอบหมายให้ NT ดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญ

วันนี้ NT ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณพื้นที่เขตวัฒนา บริเวณถนนสุขุมวิท 71 บริเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์ 31,ซอยเอกมัย 12,ปากซอยทองหล่อ 10  เป้าหมาย เพื่อให้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กระทรวงฯ มองว่าการลงทุนดำเนินการครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดี   ซึ่ง NT ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Telecom  Infrastructure) ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนได้รับประโยชน์และใช้บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย ตั้งเป้าหมายการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณกรุงเทพชั้นในตามถนนสายหลัก โดยเฉพาะย่านธุรกิจที่มีประชาชนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากก่อน และขยายสู่พื้นที่รอบนอกต่อไป

มรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน  กล่าวว่า NT พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีดีอีเอสมาโดยตลอด ในการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศภาพรวม โดยNT ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารให้สวยงาม เป็นระเบียบร้อย ร่วมกับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่  การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ  สำนักงานเขตวัฒนา ส่วนงานให้บริการสื่อสารทั้งหมด โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดระเบียบในพื้นที่นครหลวง  กรุงเทพชั้นใน เพื่อเป็นต้นแบบ และกำหนดพื้นที่ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 2.2.1 บริเวณจุดที่ 1.ในเบื้องต้นจัดบริเวณปากซอยถนนสุขุมวิท 71 ด้าน ถนนสุขุมวิท (ซอยปรีดีพนมยงค์) ถึง ซอยปรีดีพนมยงค์ 5 ทั้งสองฝั่งถนน ระยะเวลาดำเนินการภายใน  30 วัน ระยะทาง 500 เมตร

ซึ่งเป็นจุดที่ต้องจัดระเบียบเร่งด่วน โดยเป็นการเก็บสายที่ห้อยรกรุงรังให้มีความเป็นระเบียบปลอดภัย  พร้อมกับดำเนินจัดระเบียบสายตลอดแนวถนนสุขุมวิท 71 ระยะทาง 3 กิโลเมตร (ทั้ง 2 ฝั่งถนน รวม 6 กิโลเมตร) และจุดที่2 และจัดระเบียบสายสื่อสารในซอยปรีดีพนมยงค์ 31 ถึง ปากซอยทองหล่อ 10  ระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับการจัดระเบียบสายในบริเวณอื่นๆต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจร ซึ่ง NT ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็น กสทช. กรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานเขตวัฒนา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้ง  AIS ,True , ทริปเปิลที บรอดแบนด์ และผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน

ขณะเดียวกัน NT  พร้อมเป็นผู้ให้บริการ Infrastructure sharing ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรของประเทศร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และประชาชน ที่อาศัยในสองฝั่งถนน ของถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดการเกิดความร้อนทำให้เกิดไฟไหม้ที่สายสื่อสาร เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ การบำรุงรักษาสายสื่อสารในอนาคตทำได้ง่าย รวดเร็ว