Tuesday, May 30, 2023

archiveFortiCNP

CloudNEWS

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชัน Cloud native protection (CNP) ปกป้องภัยคุกคามบนคลาวด์ พร้อมให้ใช้งานบน AWS

FortiCNP ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ บริหารความเสี่ยงภัยได้เร็วขึ้น และให้การป้องกันภัยคุกคามได้เกือบเรียลไทม์ด้วยคุณสมบัติในการตรวจจับมัลแวร์ในระดับ Zero-Permission