Saturday, June 15, 2024

archiveForrester

Esri
ESGNEWS

Esri คว้ารางวัล ผู้นำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศปี 65

Esri คว้ารางวัลผู้นำการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศปี 65 จาก Forrester ย้ำเทคโนโลยี GIS เครื่องมือสำคัญแก้ปัญหาภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน