Wednesday, February 21, 2024

archiveEZVIZ

NEWSProducts

ใหม่!! อีซี่วิซ C6 กล้องสมาร์ทโฮมในบ้านระบบ AI

อีซี่วิซ C6 กล้องสมาร์ทโฮมในบ้านระบบ AI ล้ำสุด ตรวจจับเสียงร้อง-แยกรูปร่างมนุษย์ สัตว์เลี้ยงได้อย่างชาญฉลาด-โทรออกทันทีเพียงโบกมือ