Saturday, June 3, 2023

archiveEduTech

EduTechInterviewThailand4.0

ICDL ย้ำการพัฒนาทักษะดิจิทัล คือเรื่องจำเป็นของประเทศไทย

ประธาน ICDL แห่งยุโรป กล่าวย้ำถึงความสำคัญ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน ภาคการศึกษา แรงงานในภาคธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัวแปรสำคัญของการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

ColumnistDr.Kriengsak ChareonwongsakEduTech

มหาวิทยาลัยไทยจะเป็นอย่างไร หลังพ้นวิกฤตไวรัสโควิดระบาด

ขอเสนอแนวทางการปรับตัวของ มหาวิทยาลัย ที่เผชิญความท้าทายหลายประการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน บางอย่างเป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือสำหรับอนาคต ที่ต้องไม่ลืมพื้นฐานการเป็นแหล่งบ่มเพาะอารยธรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

มศว
Digital TransformationEduTechNetworkingNEWS

มศว โชว์ความก้าวหน้านวัตกรรมการศึกษา ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายของหัวเว่ย

มศว เปิดตัวพื้นที่ต้นแบบ โชว์เทคโนโลยีด้านการศึกษาระดับโลกในประเทศไทย ผลลัพธ์จากโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหัวเว่ย เสริมความแข็งแกร่ง เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม