Thursday, June 1, 2023

archiveeBay

NEWS

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ช่วยขับเคลื่อนการส่งออกให้ธุรกิจขนาดเล็ก

เผยรายงานผู้ค้าออนไลน์ขนาดเล็กในอาเซียน อาศัยแพลตฟอร์มของอีเบย์ สร้างโอกาสการเติบโตเป็นผู้ส่งออกทั่วโลก ผู้ขายไทยที่เป็นกิจการขนาดเล็กบนอีเบย์ ร้อยละ 75 ขายสินค้าส่งออกไปอย่างน้อย 4 ทวีป