Friday, December 8, 2023

archiveCYFIRMA

CybersecurityNEWS

เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ได้ไฟเขียว ขายแพลตฟอร์มการจัดการภัยคุกคามภายนอก CYFIRMA

เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ แบรนด์ CYFIRMA แพลตฟอร์มการจัดการภัยคุกคามภายนอก ภายใต้ผลิตภัณฑ์หลัก DeCYFIR และ DeTCT