Thursday, June 13, 2024

archiveCisco Security Cloud

CloudEdge ComputingNetworkingTechnology

ซิสโก้เปิดตัวนวัตกรรมขับเคลื่อนกลยุทธ์คลาวด์ซีเคียวริตี้รูปแบบใหม่

ซิสโก้เผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใหม่ด้านซีเคียวริตี้ นำเสนอ Cisco Security Cloud แพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยแบบ end-to-end ครอบคลุมสภาพแวดล้อมไฮบริดมัลติคลาวด์