Tuesday, January 31, 2023

archiveBSA

NEWS

บีเอสเอ เปิดโทรสายด่วนให้คำปรึกษาความเข้าใจการใช้งานซอฟต์แวร์มีไลเซ่นส์

บีเอสเอ เปิดสายด่วน ช่วยธุรกิจให้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีไลเซ่นส์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ หลังพบการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายแบบแฝงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้