Friday, June 2, 2023

archiveBBL

CybersecurityNEWS

ธนาคารกรุงเทพ ให้คำแนะนำลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ระวังเว็บปลอม

ธนาคารกรุงเทพ แนะนำผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ต้องพิมพ์ URL เองทุกครั้ง หลังพบมิจฉาชีพลวงลูกค้ากรอกข้อมูลในเว็บปลอม ก่อนสวมรอยโอนเงินออก