Wednesday, July 24, 2024

archiveAsia

Movement

นายกฯ พบ 80 ซีอีโอทั่วเอเชียหารือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน

ศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้พบปะ 80 ผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วเอเชีย ผ่านการประชุมออนไลน์จากสหรัฐอเมริกา เพื่อหาแนวทางสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียให้แข็งแกร่ง จัดโดยสภาธุรกิจเอเชีย (the Asia Business Council)

เกี่ยวกับสภาธุรกิจเอเชีย: the Asia Business Council เป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั่วเอเชีย เพื่อแสวงหาความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของเอเชีย