Wednesday, July 24, 2024

archiveAOC 1441

AOC 1441
eGovernmentNEWS

ดีอี ตำรวจไซเบอร์ รายงานผล ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ 30 วัน

ดีอี ร่วม ตำรวจไซเบอร์ และ พันธมิตร รายงานผลการดำเนินงาน ปราบโจรออนไลน์ ระยะแรก 30 วัน โชว์ผลงาน 10 เรื่องสำคัญ เดินหน้าเริ่มเฟส 2 เร่งเครื่อง 7 มาตรการ ตามข้อสั่งการนายก