Wednesday, July 24, 2024

archiveAngel Fund

NEWS

กระทรวงอุตฯ ปลื้ม Angel Fund – Startup Connect ปี 7 ดันสตาร์ทอัพไทยลุยธุรกิจครบวงจร

กระทรวงอุตสาหกรรม ปลื้ม”Angel Fund – Startup Connect ปี 7″ ดันสตาร์ทอัพไทยลุยธุรกิจครบวงจร กระตุ้นเศรษฐกิจไทยกว่า 420 ล้านบาท