Monday, December 4, 2023

archiveAndritz

AgriTechNEWS

แอนดริทซ์ เปิดตัวนวัตกรรมและสาธิตเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับการผลิตอาหารสัตว์

แอนดริทซ์ แสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการผลิตสำหรับตลาดเอเชีย ในงาน VICTAM Asia 2022