Wednesday, July 24, 2024

archiveAIGC

AINEWS

ETDA เปิดตัวศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ AIGC

ETDA เปิดตัวศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC) แหล่งรวมความรู้และผู้เชี่ยวชาญสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI จับมือ เนคเทค -กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการแพทย์