Sunday, July 21, 2024

archiveAGRITECHICA ASIA 2022

Movement

Varuna นำเสนอเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในงาน AGRITECHICA ASIA 2022

ณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (กลาง) ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (VARUNA) พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ อลงกรณ์ พลบุตร (ที่สามจากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ Dr. Tran Thanh Nam (ที่สองจากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม

และคณะ ในงาน AGRITECHNICA ASIA 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค งานจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ บูธ Varuna เลขที่ F13 ฮอลล์ EH 100 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา