Wednesday, July 24, 2024

archive2C2P

2C2P
FinTechNEWS

2C2P เตรียมลุยบริการใหม่ ระบบชำระเงิน Qwik แตะเพื่อจ่าย ตัวเลือกแทนการใช้งานเครื่อง EDC

2C2P โต 30% รายได้ทะลุกว่า 3,000 ล้านบาท ประกาศเดินหน้าธุรกิจปีมังกร เพิ่มบริการระบบชำระเงิน Qwik แตะเพื่อจ่าย รับสถานการณ์ท่องเที่ยว Easy E-Receipt เป็นตัวเลือกใช้ทดแทนการใช้งานเครื่องรูดบัตร EDC