Wednesday, April 24, 2024
InsurTechNEWS

เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ

เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ  “บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต” และ “รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม” งาน Money & Banking Awards 2021

าระ   ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ จากงาน Money & Banking Awards 2021

ได้แก่ “รางวัลบริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  จากการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการบริการ ของผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo  ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค รวม 7 ครั้ง ภายใต้แนวคิด “Future Wealth” ความมั่งคั่งในมิติใหม่แห่งอนาคต

โดยวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ทำการสำรวจและ “รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม” ประเภทพื้นที่ 300-500 ตารางเมตร เป็นปีที่ 8 จากความโดดเด่นในด้าน   การออกแบบด้วยแนวคิด MTL Digital Insurer มุ่งสู่ยุคดิจิทัล อินชัวเรอร์ ชูนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ   เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บนโลกวิถีใหม่ในยุค Digital Savvy ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย   ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนใช้บริการอยู่ใน “บ้าน”