Thursday, June 13, 2024
NEWS

เมืองไทยประกันภัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน

เมืองไทยประกันภัย รับประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ริษัท เมืองไทยประกันภัย_จำกัด (มหาชน) หรือ MTI ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” ด้าน “การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ภายใต้โครงการ พลังคน พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังชาติ โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการทำงานควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม 360 องศา นำไปสู่การสร้างรอยยิ้มให้แก่สังคมอย่างยืน

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท_เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของเมืองไทยประกันภัย

มอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติ “ค่าของแผ่นดิน” ด้าน “การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต” ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลระดับชาติ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กร ที่ได้ตั้งใจทำเพื่อสังคม ประเทศชาติอย่างแท้จริง

เมืองไทยประกันภัย ได้ดำเนินกิจการควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังเติมเต็มการช่วยเหลือด้วยการลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทยให้ครบรอบด้านแบบ 360 องศา ได้แก่

กิจกรรมอาสากล้าใหม่เมืองไทย ด้วยแนวคิดที่ว่าสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือสังคม คือการสร้างคนดี สนับสนุนให้พนักงานภายในบริษัทฯ ทุกระดับเป็นผู้มีจิตอาสา ในนามอาสากล้าใหม่เมืองไทย ร่วมมือกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย จากการสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย จึงได้ทำงานร่วมกับคนพิการ และหน่วยงานด้านคนพิการอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทฯ ได้เห็นถึงศักยภาพ และเห็นคุณค่าความสามารถของคนพิการ จึงตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการดูแลตัวเองได้ ด้วยการส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการไทย

กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา กีฬาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับคนในชุมชน บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยสร้างโอกาสสู่สังคม , สนับสนุนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ยกระดับสู่ความเท่าเทียม, สนับสนุนฟุตบอลลีกไทย ผ่านสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ตลอดจนการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสร้างชื่อเสียงด้านกีฬามาสู่ประเทศไทย

กิจกรรมคลองเตยดีดี จากการเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งมีสนามแข่งขันตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้มีความเข้มแข็ง และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมครัวมาดาม ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรม “ครัวมาดาม” ตั้งครัวชุมชน ทำอาหารแจกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชน เริ่มจากชุมชนคลองเตย และได้ขยายไปยังอีกกว่า 160 ชุมชน 25 เขต รอบกรุงเทพฯ

และได้ขยายไปสู่การมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 150,000 กล่อง ตลอดจนได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยง และต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน กว่า 1,500 คน ในกว่า 25 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดทีมอาสาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 กว่า 50 แห่ง

นวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง จะต้องอาศัยสังคมที่เป็นองค์ประกอบหลักในการเกื้อหนุนนำพาเราให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงเช่นกัน เพราะเราคือธุรกิจ ที่คอยช่วยเหลือเยียวยาสังคมไทย และต้องการคืนกำไรทางใจให้แก่สังคม กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ นั่นคือ การได้มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้คนในสังคมไทย

โดยเริ่มจากสร้างคนดี ในนาม อาสากล้าใหม่เมืองไทย ก่อเกิดเป็นพลังคน พลังครอบครัว พลังชุมชน พลังชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้ในอนาคต