Saturday, June 15, 2024
NEWS

GSMA พบผู้หญิงมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือน้อยกว่าผู้ชาย 16%

GSMA

GSMA พบช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือในประเทศรายได้ต่ำ ผู้หญิงมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายถึง 16% เท่ากับผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายอยู่ 264 ล้านคน

มาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) เปิดเผยรายงาน ช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือของสมาคมจีเอสเอ็มประจำปี 2565 (GSMA Mobile Gender Gap Report 2022) ฉบับใหม่ พบว่า การขยายตัวของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง (LMIC) ยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่มีความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง

โดยรายงานแสดงให้เห็นว่า หลังการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางดิจิทัลในผู้หญิงทั่วกลุ่มประเทศ LMIC มีความก้าวหน้าต่อเนื่องหลายปี ล่าสุดกลับพบว่ามีผู้หญิงเพิ่มขึ้นเพียง 59 ล้านคนในกลุ่มประเทศ LMIC ที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในปี 2564 เมื่อเทียบกับ 110 ล้านคนในปี 2563

การเติบโตแบบชะลอตัวของจำนวนผู้หญิงที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในกลุ่มประเทศ LMIC ดังกล่าวนั้นตรงกันข้ามกับการเติบโตในระดับสูงแบบต่อเนื่องสำหรับผู้ชาย โดยถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมจีเอสเอ็มบันทึกข้อมูลที่มีแนวโน้มเชิงลบเช่นนี้

ผู้หญิงมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือน้อยกว่าผู้ชาย 16%

รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า ช่องว่างทางเพศของการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในกลุ่มประเทศ LMIC ลดลงทุกปีตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 จาก 25% สู่ 15%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของสมาคมจีเอสเอ็มในปี 2564 ชี้ให้เห็นว่า แรงผลักดันนี้หายไป ปัจจุบันผู้หญิงมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายถึง 16% ซึ่งเท่ากับผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าผู้ชายอยู่ 264 ล้านคน

ในเอเชียใต้ ช่องว่างทางเพศด้านการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือลดลงอย่างชัดเจนจาก 67% ในปี 2560 สู่ 36% ในปี 2563 แต่ขณะนี้กว้างขึ้นสู่ 41% ซึ่ง ถือเป็นการพลิกกลับที่รุนแรงเป็นพิเศษ โดยเดิมทีเอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่มีช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือกว้างที่สุด

GSMA
แมตส์ แกรนริด ผู้อำนวยการสมาคมจีเอสเอ็ม

แมตส์ แกรนริด ผู้อำนวยการสมาคมจีเอสเอ็ม กล่าวว่า “เป็นเวลาหลายทศวรรษที่อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง”

“แต่สถิติที่น่ากังวลในรายงานช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือประจำปี 2565 ของเราแสดงให้เห็นว่า ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกทิ้งไว้ข้างหลังในเศรษฐกิจดิจิทัล”

“สถาบัน บริษัท และรัฐบาลทั่วโลกจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อความสำคัญในการผนวกและพยายามต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมดังกล่าว สมาคมจีเอสเอ็มมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดการกับแนวโน้มเชิงลบดังกล่าว

และสร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะไม่พลาดพลังแห่งการพลิกโฉมของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าพวกเธอจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้”

การค้นพบนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะโทรศัพท์มือถือยังคงเป็นวิธีหลักที่ช่วยให้ผู้หญิงใน LMIC สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และประโยชน์ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดใหญ่ของ COVID-19

ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือในฐานะเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ ติดต่อกับครอบครัวในช่วงของการล็อกดาวน์ คว้าโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึงการสนับสนุนจากรัฐบาล

การดำเนินการของอุตสาหกรรม

สมาคมจีเอสเอ็มได้เปิดตัวโครงการพันธกิจเชื่อมโยงสตรี (Connected Women Commitment Initiative) ในปี 2559 เพื่อกระตุ้นการดำเนินการในการอุดช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือ ในช่วงเวลานี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือกว่า 40 รายทั่วแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา

ได้ให้พันธกิจอย่างเป็นทางการในการเร่งผนวกระบบดิจิทัลและการเงินให้กับผู้หญิง ผู้ให้บริการเหล่านี้เข้าถึงผู้หญิงเพิ่มขึ้นกว่า 55 ล้านคนด้วยอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือหรือบริการทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือไม่สามารถทำงานแยกกันได้ ช่องทางทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ซึ่งต้องได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับประกันว่าผู้หญิงและครอบครัวจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเชื่อมต่อ

โดยรวมแล้ว มีผู้หญิงเพียง 60% ในกลุ่มประเทศ LMIC ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ เทียบกับผู้ชายที่ 71%

รายงานช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือซึ่งสมาคมจีเอสเอ็มจัดทำทุกปี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักร (FCDO) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) ผ่านมูลนิธิเครือข่ายเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาของสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA Mobile for Development Foundation)

โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดขนาดช่องว่างทางเพศด้านโทรศัพท์มือถือและการสร้างข้อมูลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานี้ และจัดเตรียมหลักฐานสำคัญเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ

รายงานประจำปีนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและจัดการกับอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจ่าย ทักษะดิจิทัล และบรรทัดฐานทางสังคมที่ขัดขวางการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีมือถือของผู้หญิง

การผนึกกำลังดำเนินการร่วมกันและความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น จึงทำให้เราสามารถเร่งสร้างความก้าวหน้าให้กับเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริง และรับประกันว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศจะไม่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

Featured Image: Woman with phone photo created by lookstudio – www.freepik.com