Wednesday, April 24, 2024
Movement

ทิพยประกันภัย ส่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย

ริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น

และน้ำดื่ม โดยมี สมศักดิ์  เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบตัวแทนชุมชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว ณ หมู่บ้านเตว็ดใน ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

พร้อมกันนี้ ทิพยประกันภัยยังมีบริการรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่น้ำท่วม ฟรี ให้กับลูกค้าและประชาชน หรือหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาที่สายด่วน 1736 กด 1