Thursday, April 18, 2024
eGovernmentNEWS

ดีอีเอส หนุนดีป้าติดอาวุธดิจิทัลผู้ค้ารายย่อย ปั้นตลาดสดยุควิถีใหม่

“เนวินธุ์” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ หนุนประเทศไทยเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ชื่นชมดีป้า รับลูกนโนบายรัฐบาลปั้นโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” ติดปีกผู้ค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย นำร่อง 10 จังหวัด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วกว่า 300 ล้านบาท เตรียมขยายพื้นที่เพิ่มอีก 25 จังหวัด

เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

นวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างเปิดงาน “Transform Market Showcase 2022” ประกาศความสำเร็จโครงการยกระดับตลาดสดสู่ยุควิถีใหม่

วันนี้ (16 มี.ค.65) ว่า การพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ตระหนักอย่างยิ่งว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยที่ต้องเร่งสร้างและพัฒนา คือ “ทักษะดิจิทัลของคนไทย”

ต่อยอดจากการวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ขยับสู่การทำให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างมั่นคงในทุกมิติ

ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เริ่มนำร่องการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบการของผู้ค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสู่รูปแบบ “ตลาดสดยุควิถีใหม่” เข้าถึงการใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพัฒนาไปสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานำร่องไปแล้วใน 10 จังหวัด ครอบคลุมตลาดสดประมาณ 300 แห่ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 30,000 ราย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 300 ล้านบาท

“ทราบจากดีป้า ว่ามีแผนต่อยอดโครงการนี้ให้เข้าถึงผู้ประกอบการร้านค้าอีก 65,000 ราย พร้อมทั้งสร้างตลาดต้นแบบด้านดิจิทัลเพิ่มเติม 25 จังหวัด โดยขยายจากกรุงเทพและปริมณฑล และภาคกลางบางจังหวัด ให้ครอบคลุมพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศ

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายและจัดส่งสินค้า ตอบรับเทรนด์สังคมไร้เงินสด พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน” เนวินธุ์กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ สามารถผลักดันพ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตั้งแต่การคัดเลือกดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทย ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ การจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และการลงพื้นที่จัดกิจกรรมตลาดต้นแบบในพื้นที่เป้าหมาย เป็นต้น

สำหรับการจัดงาน “Transform Market Showcase 2022” ยกระดับตลาดสดสู่ยุควิถีใหม่วันนี้ เป็นการประกาศความสำเร็จ (Showcase) ของโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย

สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนำร้านค้าเข้าแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า (Local Application) ผ่านการจับคู่ธุรกิจกับดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) จำนวน 28 ราย โดยในโครงการนำร่อง 10 จังหวัดที่ดำเนินการไปแล้ว มีสินค้าจำหน่ายมากกว่า 150,000 รายการ

โดยรูปแบบพื้นที่ตั้งร้านค้าที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ตลาดนัด ตลาดสด และหาบเร่/แผงลอย ร้านค้าริมทาง สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสูงสุด 3 อันดับแรก

ประกอบด้วย ระบบชำระเงินออนไลน์ (E–payment) ระบบบริการ (Service) และระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) ขณะที่การจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ YouTube, Facebook Group, Classwin และ Digital Skill ซึ่งเปิดระบบตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 1,000,000 คน