Thursday, April 18, 2024

archiveTransform

eGovernmentNEWS

ดีอีเอส หนุนดีป้าติดอาวุธดิจิทัลผู้ค้ารายย่อย ปั้นตลาดสดยุควิถีใหม่

“เนวินธุ์” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลฯ หนุนประเทศไทยเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก  ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ชื่นชมดีป้า รับลูกนโนบายรัฐบาลปั้นโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” ติดปีกผู้ค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย นำร่อง 10 จังหวัด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วกว่า 300 ล้านบาท เตรียมขยายพื้นที่เพิ่มอีก 25 จังหวัด

eGovernmentNEWS

ดีป้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 4/64 ปรับตัวดีขึ้น

ดีป้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 4/64 ปรับตัวดีขึ้น ชี้ผู้ประกอบการดิจิทัลต้องการให้รัฐผลักดันให้เกิด National Platform พร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการลงทุนโดยชัดเจน

eGovernmentNEWS

ดีอีเอส- ดีป้า ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดีอีเอส และดีป้า ลุยสิงห์บุรีปั้นตลาดต้นแบบพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก พาพ่อค้าแม่ค้า Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19  เสริมแกร่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล