Saturday, April 20, 2024
NEWSTechnology

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว 4 บริการ SMART DIP รับปี 65

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดตัว 4 บริการ “SMART DIP” รับปี 65 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รวดเร็ว ฉับไว ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ

รมทรัพย์สินทางปัญญายกระดับบริการ “SMART DIP” เปิดตัว 4 บริการล่าสุด นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจไทยตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยขับเคลื่อนองค์กร สู่ “Smart DIP” และในปีนี้ 2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญายังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พร้อมเปิดตัว 4 บริการให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบ”

“บริการแรก คือ การยกระดับบริการจดทะเบียนและต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track โดยผู้ยื่นคำขอจะทราบผลการพิจารณาครั้งแรกภายใน 6 เดือน จากเดิม 12 เดือน ในรายการสินค้าและบริการ ไม่เกิน 50 รายการ และบริการต่ออายุเครื่องหมายการค้า Fast Track ระยะเวลารับบริการจะสั้นลงกว่าเดิม เหลือเพียง 30 นาที จากเดิม 60 วัน พร้อมเพิ่มช่องทางการต่ออายุฯ ผ่านระบบ e-Filing

2) บริการให้คำปรึกษาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (Tele-Patents) ผ่านระบบ Zoom ช่วยนักประดิษฐ์ นักวิจัยและนักธุรกิจ จัดเตรียมคำขอ/ร่างคำขอ รวมไปถึงแก้ไขคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้กับผู้ยื่นคำขอ

3) บริการรับไฟล์เอกสารสิทธิบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Patents e-Document) โดยผู้ยื่นคำขอสามารถส่งไฟล์เอกสารสิทธิบัตรผ่านเว็บไซต์กรมฯ เพื่อลดภาระประชาชนในการจัดเตรียมเอกสารเป็นกระดาษ อีกทั้งช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และ

4) บริการโชว์รูมลิขสิทธิ์ออนไลน์ (Copyright Publish) โดยแสดงผลงานลิขสิทธิ์ประเภทจิตรกรรม อาทิ ภาพวาด ตัวการ์ตูน คาแรคเตอร์ เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์กรมฯ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขออนุญาตนำผลงานไปใช้ประโยชน์ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

“สำหรับประชาชนที่สนใจรับบริการดังกล่าวจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368” วุฒิไกร กล่าวทิ้งท้าย