Monday, July 22, 2024
NEWS

โมบายล์ และ AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ทำงานแบบไฮบริด

ซิสโก้เผยรายงานผลการศึกษา การทำงานแบบไฮบริดทั่วโลก พบโมบายล์ และ AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ทำงานแบบไฮบริด รองรับการทำงานได้ทุกที่

ซิสโก้ เปิดตัว รายงานผลการศึกษาดัชนีการทำงานแบบไฮบริดทั่วโลก (Hybrid Work Index – HWI) โดยอ้างอิงข้อมูลลูกค้าแบบรวมที่ไม่ระบุชื่อหลายล้านรายการ ดัชนีดังกล่าวได้รับการอัพเดตทุกไตรมาส โดยศึกษาพฤติกรรม และรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี

ซึ่งรายงานชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนต่อรูปแบบการทำงานในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่ทำงานในรูปแบบไฮบริดคาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงด้านความยืดหยุ่นในการทำงาน การเข้าถึงระบบ และความปลอดภัย ขณะที่องค์กรธุรกิจพยายามตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ซิสโก้มีความสามารถโดดเด่นด้านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งรองรับการทำงานแบบไฮบริด โดยครอบคลุมเครือข่าย อุปกรณ์ปลายทาง และแอปพลิเคชันต่างๆ จากลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก

ชุดข้อมูลรวมที่ไม่ระบุชื่อนี้ บวกกับผลการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับดัชนี HWI โดยประเด็นหลักต่างๆ จากดัชนี HWI นี้จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรธุรกิจเข้าใจแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อความสำเร็จระยะยาวในการสร้างประสบการณ์ทำงานแบบไฮบริดแก่พนักงานและองค์กร

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า “การก้าวไปสู่การทำงานแบบไฮบริดที่ประสบความสำเร็จต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญสองประการ คือ การให้ความสะดวกกับพนักงานในการทำงานได้ทุกที่ และการทรานส์ฟอร์มเวิร์คสเปซ

องค์กรธุรกิจที่สนับสนุนกลยุทธ์การทำงานแบบไฮบริด ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการมีส่วนร่วม จะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่ และประสบความสำเร็จในระยะยาว”

“การทำให้พนักงานที่ทำงานแบบไฮบริดประสบความสำเร็จนั้น บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องแน่ใจว่าได้มอบประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมให้กับพนักงาน รวมถึงความปลอดภัยไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใดก็ตาม ในขณะเดียวกัน จากมุมมองของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน

ธุรกิจต่างๆ ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้เป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นี่คือสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับบริษัทมากที่สุด เพราะเรากำลังมุ่งไปสู่การทำงานที่ไม่ต้องพึ่งพาสถานที่ประจำที่พนักงานต้องไป แต่เป็น ลักษณะงาน ที่พวกเขาทำจากสถานที่ที่พวกเขาเลือกมากกว่า”

ประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี

เครือข่ายภายในบ้านกลายเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดของเครือข่ายองค์กรตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาด อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานนอกสถานที่ (teleworker devices) มีการเติบโตถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับเราเตอร์สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นตอกย้ำความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้นผู้ใช้ (user-centric): ในช่วงแพร่ระบาด มีความพยายามเจาะระบบเพิ่มขึ้น 2.4 เท่า โดยในเดือนกันยายน 2564 พนักงานที่ทำงานแบบไฮบริดตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของภัยคุกคามทางอีเมลกว่า 100 ล้านครั้งต่อวัน

สถานการณ์ดังกล่าวตอกย้ำถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบสำหรับการทำงานอย่างปลอดภัย และรอดพ้นจากการโจมตีและการหลอกลวง

องค์กรมองว่า แอปฯ ที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน มีความสำคัญมากที่สุดต่อความสำเร็จของการทำงานแบบไฮบริด: แอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ครองอันดับ 1 ในประเภทของแอปพลิเคชันที่มีการมอนิเตอร์มากที่สุดทั่วโลก 

โดยแอปฯ สำหรับการทำงานร่วมกันแซงหน้าแอปฯ ที่ตรวจสอบด้านประสิทธิภาพการทำงาน และแอพที่ช่วยในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย โดยมีการใช้งานอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด และช่วง WFH

เครือข่ายของผู้ให้บริการคลาวด์มีเสถียรภาพมากกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP): ในช่วงเดือนมกราคม 2563 ถึงสิงหาคม 2564 พบว่าปัญหาระบบการทำงานล่มจากเครือข่ายของผู้ให้บริการคลาวด์เพียง 5% ขณะที่ 95% ที่เหลือล่มจากเครือข่ายของ ISP

พนักงานเตรียมกลับเข้าทำงานในออฟฟิศอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในออฟฟิศเพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนที่แล้ว การเติบโตนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคอุดมศึกษา บริการด้านวิชาชีพ และธุรกิจบริการต้อนรับ

ประเด็นสำคัญจากรายงานสำหรับผู้บริหารฝ่ายบุคคล

พนักงานต้องการทางเลือก และสถานที่ทำงานแบบไฮบริดช่วยให้พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น: 64% เห็นด้วยว่าตัวเลือกในการทำงานจากที่บ้าน แทนที่จะต้องเข้าออฟฟิศ ส่งผลต่อการตัดสินใจว่าจะลาออกหรืออยู่ต่อ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนว่านายจ้างจะตระหนักถึงศักยภาพของการทำงานแบบไฮบริดหรือไม่ โดยมีเพียง 47% ที่คิดว่าบริษัทของตนจะอนุญาตให้พนักงานทำงานได้จากทุกที่แทนการทำงานในออฟฟิศ ใน 6-12 เดือนข้างหน้า

ความยืดหยุ่นและสุขภาพ คือปัจจัยหลักที่ผลักดันการทำงานแบบไฮบริด: ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการทำงานที่ยืดหยุ่น เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการทำงานไฮบริดในอนาคต

การทำงานแบบไฮบริดส่งผลให้การประชุมขณะเดินทางพุ่งสูงขึ้น: ก่อนการแพร่ระบาด พนักงานใช้เวลา 9% ไปกับการประชุมผ่านโมบายล์ แต่เมื่อเข้าสู่โลกการทำงานแบบไฮบริด ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยปัจจุบันอยู่ที่ 27%

มีการประชุมเกิดขึ้นทั่วทุกที่ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าร่วม ในลักษณะเดียวกัน: มีการประชุมเกิดขึ้นกว่า 61 ล้านครั้งทั่วโลกในแต่ละเดือนผ่านทางแพลตฟอร์ม Cisco Webex แต่มีผู้เข้าร่วมเพียง 48% เท่านั้นที่เป็นฝ่ายนำเสนอในที่ประชุม

นอกจากนี้ ใน 98% ของการประชุม มีอย่างน้อย 1 คนที่เข้าร่วมประชุมแบบรีโมท จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และทำให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันกับผู้เข้าร่วมที่อยู่ในห้องประชุม

การทำงานแบบไฮบริดช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย: 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า การเข้าถึงบริการเชื่อมต่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูธุรกิจหลังการแพร่ระบาด รวมถึงความสำคัญของการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงตำแหน่งงาน การศึกษา และบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

การเข้าถึงบริการเชื่อมต่อเพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้บุคลากรสามารถทำงานให้กับองค์กรใดก็ได้บนโลกใบนี้ ขณะเดียวกันบริษัทก็สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้จากทุกที่ ไม่ว่าบุคลากรจะทำงานอยู่ที่ใดก็ตาม

AI ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนพนักงาน แต่ AI จะเป็นแกนหลักสำหรับการทำงานในอนาคต: การใช้เทคโนโลยี AI ที่เพิ่มขึ้นกว่า 200% ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรต้องการระบบการประชุมที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เช่น การตัดเสียงรบกวน การแปลและถอดเสียงโดยอัตโนมัติ การสร้างโพลล์สำรวจ และการจดจำท่าทาง ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการประชุมภายในห้อง หรือบนระบบเสมือนจริงก็ตาม

GLOBAL HYBRID WORK INDEX เก็บทุกพฤติกรรมบนแพลตฟอร์มของซิสโก้

รายงาน Global Hybrid Work Index เป็นรายงานเพียงหนึ่งเดียวที่ศึกษาพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร การใช้เทคโนโลยีในองค์กร และการดำเนินธุรกิจ เพื่อระบุเทรนด์การทำงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกที่กลั่นกรองมาจากข้อมูลลูกค้าที่ไม่ระบุชื่อแบบรวมหลายล้านรายการ ซึ่งเก็บรวบรวมจากแพลตฟอร์มต่างๆ ของซิสโก้

ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานร่วมกัน (Webex), ระบบเครือข่าย (Meraki), การติดตามประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต (ThousandEyes) และการรักษาความปลอดภัย (Talos, Duo, Umbrella)

นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินการโดยองค์กรอิสระ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 39,000 คนใน 34 ประเทศ ครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านไอที และพนักงาน และมีการใช้ข้อมูลของพนักงานซิสโก้ร่วมด้วยสำหรับการศึกษาวิจัย

อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ >> Cisco Hybrid Work Index