Sunday, December 4, 2022

archiveMeraki

NEWS

โมบายล์ และ AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ทำงานแบบไฮบริด

ซิสโก้เผยรายงานผลการศึกษา การทำงานแบบไฮบริดทั่วโลก พบโมบายล์ และ AI เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ทำงานแบบไฮบริด รองรับการทำงานได้ทุกที่