Monday, June 24, 2024
Movement

CATS จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบิน

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด (CATS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทสามารถ ผู้ให้บริการด้านระบบนำทางทางอากาศในประเทศกัมพูชา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือน (SSCA) โดย พลเอก ดร. เมา ฮาวานนัล (H.E, Gen., Dr. Mao Havannall) รัฐมนตรีกระทรวงการบินพลเรือน

ร่วมเป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบิน (AIM Awareness Aeronautical Data Originators) ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้บริการท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยการค้นหาและกู้ภัย หน่วยงานสอบสวนด้านอุบัติเหตุ กองทัพอากาศ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อต้องการให้องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการข้อมูลการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้เข้าใจและระดมความรู้ เพื่อร่วมมือกันในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการบิน (AIM) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งกับผู้ปฏิบัติการบิน ผู้ใช้สนามบิน และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด …เมื่อเร็วๆนี้  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา