Thursday, April 18, 2024
Movement

BKI ห่วงใยผู้ป่วย มอบชุดเวชภัณฑ์และยารักษาโรคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

ริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กลาง) มอบชุดเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพ จำนวน 160 กล่อง หน้ากากอนามัย จำนวน 206 กล่อง ยาละลายเสมหะ จำนวน 9,148 แผง ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 233 กล่อง และยาโฮมีโอพาธีย์ จำนวน 376 ขวด รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท ให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ซึ่งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยทั่วไป โดยมี เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (ซ้าย) จิตอาสาในความเมตตาจากหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้แทนรับมอบ และมี พศิน อินทรวงค์ (ขวา) วิทยากรและนักแต่งหนังสือธรรมะ ร่วมมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565