Wednesday, April 24, 2024
NEWS

Autodesk จัดการประชุมใหญ่ในไทย โชว์นวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม

Autodesk Converge Thailand 2023 จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและประกาศผู้ชนะเลิศรางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2023

ริษัท ออโต้เดสก์ จัดการประชุม Autodesk Converge 2023 สำหรับประเทศไทย ในวันนี้ระหว่างเวลา 10.00 – 20.30 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ

พร้อมด้วยการบรรยายจาก ซีรีน เซีย กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Autodesk_ASEAN ในหัวข้อ State of Design and Make

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จะรวบรวมผู้นำจากอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการก่อสร้าง และการออกแบบและการผลิตกว่า 250 คน เพื่อพบปะสังสรรค์และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดที่จะกำหนดทิศทางและรูปแบบของแต่ละอุตสาหกรรม

รวมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของ Autodesk อาทิ การประยุกต์ใช้งานโซลูชัน Building Information Modeling (BIM), Autodesk_AEC (Architecture, Engineering and Construction) และ Autodesk Construction Cloud พร้อมตัวอย่างความสำเร็จ และประกาศผู้ชนะเลิศรางวัล Autodesk_ASEAN Innovation Awards 2023

ซีรีน กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “Autodesk_มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นครั้งแรกที่เราจัดงาน Autodesk Converge 2023 ขึ้นในประเทศไทย เราอยากแบ่งปันความรู้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและความสำเร็จของเราเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในงานนี้มีสโลแกนว่า Design and Make a Better World“

“นอกจากนั้น ยังมีการร่วมเฉลิมฉลองการมอบรางวัล Autodesk_ASEAN Innovation Awards 2023 เพื่อยกย่องความสำเร็จของบริษัทต่างๆ ทั่วอาเซียนที่มีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง และการผลิต ในปีนี้ เราได้รับผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 153 ชิ้นจากบริษัทกว่า 50 แห่งในอาเซียน รวมถึงหลายบริษัทจากประเทศไทย”

การประชุมนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมวงการสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและการก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบและการผลิต อีกหลายท่านมาร่วมกันให้ความรู้ บรรยาย นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด รวมถึงความก้าวหน้า การบริหารจัดการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

อาทิ Digital Transformation in the age of Design and Make for AEC โดย Marek Suchocki Head of Industry Associations Strategy และ D&M – Disruption Creates Opportunity โดย Sharon Tiu , Market Development Lead APAC D&M Industry ของ Autodesk_ASEAN

นอกจากนี้ยังได้จัดแบ่งหัวข้อแยกตามเทคนิคของแต่ละอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าเทคโนโลยี โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญของด้านอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) จำกัด, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัท ไฮพ์กราวนด์ (HiveGround) จำกัด, บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แบบคอค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนมาร่วมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถามสำหรับผู้ร่วมงาน

ส่วนการประกาศมอบรางวัล Autodesk_ASEAN Innovation Awards 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปีในด้านทักษะความเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ Autodesk อันได้แก่โซลูชัน Building Information Modeling (BIM) , Autodesk_AEC (Architecture, Engineering and Construction) และ_Autodesk Construction Cloud

โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย Innovator of The Year Award , Cloud Advocate of The Year Award, Better World Builder of The Year Award และ Future Pillar of The Year Award มอบให้แก่ผู้ชนะที่มีผลงานอันโดดเด่น 3 อันดับแรกในแต่ละประเภทประจำปีนี้

สำหรับผู้ได้รับรางวัลสำหรับประเทศไทยใน 4 ประเภทได้แก่

Industry Disruptor Award ผู้ได้รับรางวัลคือ Bangkok Disorder สำหรับโครงการ the Cyber Punk Style Motorcycle (Electrical)

Innovator of The Year Award ผู้ได้รับรางวัลคือ Sansiri Public Company Limited สำหรับโครงการ EDGE CENTRAL PATTAYA

Better World Builder of the Year Award ผู้ได้รับรางวัลคือ  ARCHITECTS49 LIMITED สำหรับโครงการ KingBridge Tower (17)

Future Pillar of The Year Award ผู้ได้รับรางวัลคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) สำหรับโครงการ Building Information Modeling for Planning and Scheduling Using Multi-Objective Genetic Algorithm in a Renovation Project

และได้มอบ Certificate สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน Future Pillar of The Year Award อีก 6 ทีมได้แก่

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ 2D CAD add-on and BIM Template

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) โครงการ APPLICATION OF Building Information Modeling ON STRUCTURAL QUANTITIES TAKE-OFF AND FACILITY MANAGEMENT IN THE CASE STUDY OF RESIDENCE

3. JAI Group โครงการ BIM Skill Competency Training and Internship Programme to High Vocational Student, MOU between SCG Foundation, Thailand BIM Association, CPAC BIM and Dusit College (First Year)

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ Civil engineering senior projects utilize Building Information Modeling (BIM) to address real-world problems

5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โครงการ Hanging Gardens of Bangkok

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) โครงการ THE APPLICATION OF BUILDING INFORMATION MODELING IN STRUCTURAL ANALYSIS OF BUILDINGS IN EACH REGION OF THAILAND