Wednesday, April 24, 2024
NEWS

อลิอันซ์ อยุธยา ออกแคมเปญ สุขภาพ #กันก่อน ดีที่สุด ป้องกันตัวเองก่อนถูกเชื้อโรคคุกคาม

กันก่อน

อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวแคมเปญ สุขภาพ #กันก่อน ดีที่สุด ชูไอเดียการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ สะท้อนการโจมตีจากเชื้อโรคสู่คน ปูพรมผ่านสื่อเอ้าดอร์ทั่วกรุงเทพ เตือนคนไทยตระหนักเรื่องการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพ ก่อนถูกจู่โจม

มจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เดินหน้ากลยุทธ์การตลาด เปิดตัวแคมเปญ #กันก่อน ดีที่สุด ชูไอเดียการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ สะท้อนการโจมตีจากเชื้อโรคสู่คน

ปูพรมบุกแฮ็กสื่อเอ้าดอร์ทั่วกรุงเทพ มุ่งเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพ ก่อนร่างกายโดนแฮ็กจากโรคร้ายหรือถูกจู่โจมด้วยไวรัส เพราะสุขภาพ ถูกแฮ็ก ได้ทุกเมื่อ รับสถานการณ์ตัวเลขโรคติดต่อประจำฤดูพุ่งสูง

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2566 ชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เป็นโรคติดต่อประจำฤดูกาลพุ่งสูงขึ้นมาก”

“โดย ในไตรมาสที่สามของปี 2566 (กรกฎาคม – กันยายน) ซึ่งตรงกับช่วงหน้าฝน พบผู้เป็นโรคไข้เลือดออกเดงกีจำนวน 58,576 เคส โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ จำนวน 80,592 เคส และ โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 206,802 เคส”

“ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการติดต่อที่ง่ายขึ้นและเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น การเจ็บป่วยเหล่านี้ สร้างความสูญเสียให้กับผู้ป่วยทั้งเสียเวลาในการรักษาและเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก”

“และเพื่อเป็นการเตือนคนไทยในเรื่องดังกล่าว อลิอันซ์ อยุธยา จึงเปิดตัวแคมเปญ #กันก่อน ดีที่สุด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากเชื้อโรคร้ายรอบตัว และสนใจดูแลตนเองอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพียงเริ่มต้นด้วยเรื่องง่ายๆ”

“เช่น การบำรุงร่างกายให้แข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันการมีประกันสุขภาพก็เป็นทางเลือกเพื่อคุ้มครองและลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้น”

เปิดไอเดียแฮกระบบคอมพิวเตอร์ สะท้อนการโจมตีจากเชื้อโรคสู่คน

พัขรา เปิดเผยว่า “แคมเปญ #กันก่อน ดีที่สุด ได้นำแนวคิดเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสีสันในการสื่อสาร ที่คอมพิวเตอร์อาจถูกแฮ็กหรือถูกจู่โจมด้วยไวรัส (เชื้อโรค อิเล็กทรอนิกส์) ได้ทุกเมื่อ หากไม่มีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ป้องกัน และการกู้ เทคโนโลยีให้กลับมาใช้การได้ตามปกตินั้นต้องใช้เวลา หรืออาจกลับมาไม่ได้เลย”

“เช่นเดียวกับสุขภาพของคนเราที่ปัจจุบันถูกโจมตีจากเชื้อโรคหลายสายพันธุ์ นั่นก็เพราะเราชะล่าใจ ไม่ดูแล จนป่วย ทำให้ต้องใช้ทั้งเงินจำนวนมากในการรักษา และเสียเวลาบางส่วนในชีวิตไปอีกด้วย”

“แคมเปญนี้จึงปูพรม สื่อสารด้วยแนวคิด การโจมตีหรือแฮ็กสื่อเอ้าดอร์ บิลบอร์ด ทั่วกรุงเทพมหานคร ฉายภาพหน้าจอเสมือนคอมพิวเตอร์ถูกแฮ็ก ด้วยคำเตือนคนไทย ดูแลตัวเองเพื่อป้องกันสุขภาพก่อนเชื้อโรคจู่โจม มุ่งทลายความคิดการผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งการดูแลให้ร่างกายแข็งแรง และการทำประกันสุขภาพเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วย”

“แคมเปญนี้เป็นอีกหนึ่งแคมเปญใหญ่ที่จะสร้างกระแสความตื่นตัวให้คนไทยหันกลับมาดูแลตนเองทั้งในมุมของการป้องกันโดยการดูแลร่างกายให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการวางแผนเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยการทำประกันสุขภาพ”

“ซึ่งไม่เพียงแค่สื่อเอ้าดอร์เท่านั้น ยังมีการทำโรดโชว์เพื่อเข้าถึงประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ความรู้เรื่องจำเป็นเหล่านี้ โดยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้ จะไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านการป้องกันสุขภาพให้กับประชาชนไทย แต่ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพในใจของลูกค้าคนไทยอีกด้วย” พัชรา กล่าวทิ้งท้าย

#กันก่อน