Thursday, June 13, 2024
Movement

คณะผู้บริหารระดับสูง พรูเด็นเชียล เข้าหารือนายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค

นิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พร้อมด้วย  บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ คณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมคารวะ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยในโอกาสของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแนวทางการช่วยสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของภูมิภาค (Financial Hub)

ตลอดจนการสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รวมทั้ง พรูเด็นเชียล พร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความสามารถให้ได้ รับประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสที่จะใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคอีกด้วย