Sunday, June 16, 2024
NetworkingNEWSTechnology

ความท้าทายของผู้ให้บริการการสื่อสาร เรื่องความปลอดภัยของเครือข่าย

IPv6

ความท้าทายของผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสาร ที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงไปสู่ IPv6 และโอกาสในการสร้างบริการใหม่ๆ

A10 Networks เผยแพร่งานวิจัยหัวข้อ Global Communication Service Providers: Market Growth Fuels Security Investments สํารวจว่า ผู้ให้บริการการสื่อสาร (Communication Service Providers: CSP) ทั่วโลก มีการพัฒนาอย่างไร ซึ่งจากผลสำรวจชี้การขยายบริการและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและการพัฒนาของเทคโนโลยี

การศึกษาที่จัดทำโดยองค์กรวิจัยอิสระ Opinion Matters โดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับสูง (CSP IT) จำนวน 2,750 คน จาก 11 ภูมิภาค ระบุว่า ความคาดหวังด้านการเติบโตของการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่แข็งแกร่ง 66% เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้น 50-100% ใน 2-3 ปีข้างหน้า

สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการลงทุนด้านความปลอดภัยของเครือข่าย การขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เข้าไม่ถึงการบริการ พร้อมกระจายไปสู่ตลาดและบริการใหม่ๆ

การศึกษาระบุอีกว่า CSP ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มตลาดที่สำคัญ เช่น การนำระบบคลาวด์ของลูกค้าไปใช้และการเปลี่ยนผ่าน IPv6 อย่างไร ในขณะที่ส่วนใหญ่เห็นประโยชน์เชิงบวกจากระบบคลาวด์ แต่การย้ายจาก IPv4 เป็น IPv6 มีความคืบหน้าลดน้อยลง

CSP เร่งพัฒนาเครือข่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

ปัจจัยสําคัญของการลงทุนสําหรับ CSP มุ่งเน้นไปที่การขยายเครือข่ายเพื่อเข้าถึงชุมชนที่ไม่ได้รับบริการ หรือเข้าไม่ถึงการให้บริการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามกําลังขยายเครือข่ายไปยังชุมชนที่ไม่ได้รับบริการ

ในจํานวนนี้ครึ่งหนึ่งคาดว่าจะได้รับการยกระดับมากกว่า 10% จากฐานสมาชิกปัจจุบัน และ 19% กําลังขยายตัวมากกว่า 50% ส่วนอีก 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่มาจาก CSP ขนาดใหญ่ระบุว่า พวกเขากําลังวางแผนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติมและขยายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ให้บริการรายอื่น

กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น

จากการสำรวจพบว่า CSP กำลังสร้างแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายมากขึ้น เมื่อ A10 Networks ทําการศึกษาที่คล้ายกันในปี 2021 การลงทุนด้านความปลอดภัยมุ่งเน้นไปที่การอัปเกรดไฟร์วอลล์ CSP ที่เน้นไปยังการป้องกันความปลอดภัยของเครือข่าย

การตรวจจับและตรวจสอบ DDoS มีความสําคัญ 27% ในขณะที่ 26% ลงทุนในบริการป้องกันแรนซัมแวร์ และมัลแวร์ และในสัดส่วนเดียวกันกําลังมองหานโยบายการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความซับซ้อนและรวมโซลูชันที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน

ที่มา: Global Communication Service Providers: Market Growth Fuels Security Investments, A10 Networks
การย้ายระบบคลาวด์ขององค์กรมีผลดีต่อ CSP

ในขณะที่ลูกค้ายังคงย้ายไปบนระบบคลาวด์ CSP ราว 63% ประเมินว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ โดยในจํานวนนี้ 1 ใน 4 มีรายได้เพิ่มขึ้น และ 1 ใน 5 มีพัฒนาเพื่อนําเสนอบริการคลาวด์สาธารณะ

ในขณะที่องค์กรต่างๆ ได้ย้ายไปยังระบบคลาวด์ ข้อนี้ CSP เองก็สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนได้คือ เกือบสองในสาม (63%) เป็นไปในเชิงบวก โดย 1 ใน 4 มีรายได้เพิ่มขึ้น 1 ใน 5 มี เพิ่มการให้บริการคลาวด์สาธารณะและบริการศูนย์ข้อมูล และ 19% สร้างความแตกต่างของบริการ มีเพียง 16% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาสูญเสียรายได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบคลาวด์

ซึ่งคลาวด์ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ CSP เช่นกัน ฟอร์มแฟคเตอร์แบบคลาวด์เนทีฟ เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายใหม่ในอันดับต้นๆ ขณะที่การผสานรวมกับเครือข่ายและระบบที่มีอยู่ก็อยู่ในระดับต้นๆ เช่นเดียวกัน

การเปลี่ยนผ่าน IPv6 ยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มแรงกดดันต่อ CSP ในกรณีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 อย่างไรก็ตามการศึกษาพบว่ามีเพียง 30% เท่านั้นที่คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่มากกว่า 1 ใน 3 กําลังใช้กลยุทธ์ในการจัดการจำนวนของ IPv4 อย่างระมัดระวัง และค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ IPv6 โดย 34% ตั้งเป้าที่จะใช้ทั้งสองไปพร้อมๆ กัน จากปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้เห็นผู้ให้บริการประสบปัญหาในระยะสั้นเนื่องจากจำนวนของ IPv4 ไม่พอ

โอกาสทางธุรกิจใหม่ของ CSP

รายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่า CSP กำลังอยู่สถานะลำบาก ที่ต้องการสร้างโอกาสการเติบโตหรือการสร้างบริการใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น พร้อมยังเชื่อว่ามีโอกาสในการนําเสนอบริการใหม่ๆ เช่น การป้องกันการโจมตี DDoS ด้วย cloud scrubbing ดังนั้นผู้ให้บริการจําเป็นต้องปรับขนาดและปกป้องเครือข่ายของตนเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของตัวเองมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานสูง

Featured Image: Image by Freepik