Monday, March 4, 2024
ArticlesEduTech

5 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคดิจิทัล

SkillLane

5 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคดิจิทัล จากมุมมองของผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

นยุคที่องค์กรและคนทำงานต่างก็ต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด คนทำงานทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ที่ช่วยให้ตอบโจทย์โลกทำงานยุคใหม่ TUXSA ปริญญาโทออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ได้ร่วมกับ 8 บรรทัดครึ่ง เพจของ กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ผู้บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)

จัดทำซีรีส์สัมภาษณ์ผู้บริหารจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ อาทิ ดุสิตธานี SCG และ Tencent เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารงานและบริหารคน โดยผู้บริหารที่มาร่วมรายการต่างให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของพนักงาน เช่น การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่ช่วยให้บุคลากรเข้าถึงความรู้คุณภาพได้จากทุกที่ทุกเวลา และหนึ่งในประเด็นที่ผู้บริหารต่างกล่าวถึงคือ ทักษะสำหรับพนักงานยุคใหม่ ที่คนทำงานน่าเรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเอง

โดยสรุป 5 ทักษะสำหรับคนทำงาน ยุคดิจิทัล จากมุมมองของผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

5 ทักษะที่คนทำงานยุคใหม่ควรมี

1. Ability to Learn – Ability to Unlearn (ฮาวทูเลิร์น และ ฮาวทูทิ้ง) การเปิดกว้างในเรื่องการเรียนรู้ และการไม่ยึดติดกับความรู้ก่อนหน้า ตลอดจนรีเฟรชความรู้ที่มีอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้คือทักษะจำเป็นเพื่อให้เราก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เผยว่า “สิ่งที่เคยทำมาและยึดติดอาจไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้เราเดินไปข้างหน้า พนักงานต้องคอยทำให้ความรู้ของตัวเองสดใหม่ เรียนรู้ และเปิดกว้างสำหรับสิ่งที่แตกต่างให้ได้”

“ทักษะนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะคนเก่งที่คิดว่าทำแบบนี้แล้วสำเร็จ เดี๋ยวทำอีกก็สำเร็จอีก ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงอาจไม่ใช่อย่างนั้น”

2. Digital & Data Literacy (ทักษะเชิงข้อมูล) ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยพนักงานยุคใหม่ต้องรู้ว่าจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างไร เพื่อมาใช้ในการตัดสินใจในสิ่งสำคัญ รวมไปถึงการคัดสรรข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ท่วมท้นให้เป็น ตลอดจนการแบ่งปันและการสื่อสารข้อมูลให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

3. Communication (ทักษะการสื่อสาร) ความสามารถในการสื่อสาร ครอบคลุมตั้งแต่การพูดจูงใจ การรับฟังความต้องการของผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เป็นต้น หากมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทำงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงเช่นกัน

4. T-Shaped Skill (รู้รอบ และ รู้ลึก) ทักษะการเรียนรู้ที่กว้างขวาง หลากหลายไม่จำเจ ผสานกับทักษะการเรียนรู้เชิงลึก กล่าวคือพนักงานต้องมีทักษะความชำนาญที่ไม่ใช่เพียงแค่ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังต้องรู้กว้างขวางในอีกหลากหลายด้าน นำไปสู่การต่อยอดการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด

อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด (SCG-CBM) กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรในทีมทำงานด้านนวัตกรรมให้มีทักษะนี้ไว้ว่า

“เราจะพัฒนาให้บุคลากรมี Technical skills ที่เป็น T-Shaped คือไม่ใช่แค่รู้ลึก แต่ยังต่อยอดทักษะพนักงานให้รู้กว้างออกไป เช่น ถ้าพนักงานเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งรู้ลึกด้านเทคโนโลยี เราก็จะต่อยอดด้านการออกแบบและด้านธุรกิจให้เขา”

5. Problem-solving skill (ทักษะการแก้ปัญหา) เครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และนำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม เป็นทักษะที่เราจำเป็นต้องใช้ในแทบทุกสถานการณ์

กฤตธี มโนลีหกุล รองประธาน เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนลประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมว่า “อีกทักษะจำเป็นคือ Problem-solving ที่ต้องรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา”

“เพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจจะมาในรูปแบบเดิมอีกในครั้งต่อไป อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่ถึงปลายทางแล้วก็จบ แต่เป็นการเดินทางที่เราต้องชื่นชมทุกอย่างในระหว่างทางด้วย เพื่อให้เข้าใจว่าเราเดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร”

Featured Image: Image by macrovector_official on Freepik

Leave a Response