Saturday, April 20, 2024
InsurTechNEWS

วิริยะประกันภัย แจ้งย้ายจุดบริการใหม่ ชั้น 2 (โซนลิฟท์แก้ว) เซ็นทรัล ขอนแก่น

วิริยะประกันภัย แจ้งย้ายจุดบริการใหม่ ชั้น 2 (โซนลิฟท์แก้ว) เซ็นทรัล ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับบริการด้านประกันวินาศภัยอย่างครบวงจร พิเศษ รับฟรี! ของสมนาคุณ เมื่อมาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

ณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเปิดจุดบริการวิริยะประกันภัย (V-station) ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ซึ่งได้มีการย้ายจุดให้บริการไปอยู่ที่ชั้น 2 (โซนลิฟท์แก้ว) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการรับบริการด้านประกันวินาศภัยอย่างครบวงจร พิเศษ รับฟรี! ของสมนาคุณ เมื่อมาใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

สำหรับจุดบริการวิริยะประกันภัย (V-station) ดังกล่าว จะให้บริการด้านประกันวินาศภัยไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์ทั้งมอเตอร์และนอนมอเตอร์ อาทิ ประกันภัยด้านรถยนต์ ประกันภัยด้านอัคคีภัย ประกันภัยด้านทะเลและขนส่ง รวมถึงการให้บริการสอบถามด้านเคลมสินไหมฯ การชำระค่าเบี้ยประกันภัย และอื่นๆ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. โทร. 0 4328 8464 หรือ 066 090 6135