Thursday, June 13, 2024
InsurTechNEWS

ทิพยประกันภัย แนะลูกค้าเคลมโควิดผ่าน TIP Flash Claim สะดวกที่สุด

ทิพยประกันภัย แนะลูกค้าเคลมโควิดผ่าน TIP Flash Claim สะดวกรวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่องเคลมหรือติดตามสถานะการเคลม ผ่าน แอปพลิเคชันได้ทันที

ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนในปัจจุบันที่ทำให้มีการติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้มียอดจำนวนการเคลม โควิด-19 เข้ามาที่ทิพยประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่องทางต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้ให้บริการ ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ดังนั้นบริษัทฯจึงได้เร่งพัฒนาขีดความสามารถในทุกๆช่องทาง โดยเฉพาะ Application : TIP Flash Claim เพื่อรองรับความต้องการให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถส่งเรื่องเคลมหรือติดตามสถานะการเคลม ผ่าน แอปพลิเคชันได้ทันที  ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

ทั้งนี้ทิพยประกันภัย ขอยืนยันว่าบริษัทฯยังคงให้การดูแลและพิจารณาด้านสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าและประชาชน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ขอให้ลูกค้าและประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองตลอดอายุของกรมธรรม์ที่ซื้อไว้อย่างแน่นนอน

ทิพยประกันภัยขอบพระคุณในความไว้วางใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย ด้วยความห่วงใยเป็นที่สุด