Wednesday, April 24, 2024
NEWS

เดอะ พรอดดิจี เตรียมระดมทุนเข้าตลาด LiVEx ตัวแรกของปีนี้ ตั้งเป้า มุ่งเข้าตลาด mai ปี 2026

พรอดดิจี

เดอะ พรอดดิจี (PDIGY23) ผู้นำด้าน IT Outsourcing เตรียมระดมทุนเข้าตลาด LiVEx ตัวแรกของปีนี้ ชูศักยภาพแกร่ง แก้เพนพ้อยท์องค์กร มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่เกรดพรีเมียม มั่นใจเติบโตสูง ตั้งเป้า มุ่งเข้าตลาด mai ปี 2026

มจ.เดอะ พรอดดิจี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ ไอทีเอาท์ซอสซิ่ง จัดหาผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร พร้อมเข้าระดมทุนในตลาด LiVE Exchange เพื่อรองรับการขยายธุรกิจครั้งใหญ่ และลงทุนพัฒนาระบบงาน คาดเข้าเทรด เร็วๆนี้

ขวัญตา สุดแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ พรอดดิจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขวัญตา สุดแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ_พรอดดิจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เดอะ พรอดดิจี (ประเทศไทย) มีวิสัยทัศน์ ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาความสามารถ และเปิดโอกาสทางธุรกิจของคู่ค้า ด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานในระดับสากล ไปสู่ความก้าวหน้าอย่างไม่มีข้อจำกัด โดย PDIGY23 มีจุดเด่นหลายประการ คือ

1.เป็นผู้นำด้านการให้บริการเอาท์ซอสซิ่งจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

2.ผู้บริหาร และทีมงานมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค มากกว่า 20 ปี

3.มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย กลุ่มธนาคารพานิชย์ชั้นนำ กลุ่มบริษัทประกันภัย กลุ่มบริษัทโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มบริษัทระดับโลกที่มีสาขาในประเทศไทย

4.มีบุคคลากรและเทคโนโลยีรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

โดยในช่วง 2 ปีนี้ คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว E-Commerce และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีโอกาสจะเติบโตสูง เนื่องจากการเพิ่มการให้บริการลูกค้าเดิมและการให้บริการลูกค้ารายใหม่ในธุรกิจธนาคาร ประกันภัย และขยายไปกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจโทรคมนาคม

“ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 64,004,209 บาท เพิ่มขึ้น 12.21% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 57,969,884 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ เพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดิม รวมไปถึงการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ และมีกำไรสุทธิ 5,140,990 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,692,981 บาท”

“โดยบริษัทฯ มีการเพิ่มบุคลลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด และมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสำนักงานใหม่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเพื่อระดมทุน โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น 26-28% และ มีอัตรากำไรสุทธิ 8-10%”

บมจ.เดอะ_พรอดดิจี (ประเทศไทย) หรือ PDIGY23 เป็นธุรกิจให้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange : LiVEx) โดยได้ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ต่อคณะกรรมการกำกับและดูแลหลักทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา และได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว

โดย PDIGY23 กำลังจะจัดโรดโชว์กับนักลงทุนกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ และกองทุน Private Equity ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัท และแผนการขายหุ้นเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็น 13.04% ของหุ้นสามัญทั้งหมด

ซึ่งภายหลัง IPO จะมีจำนวน 23,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 11,500,000 บาท โดยมีทุนที่ชำระแล้ว 10,000,000 บาท ในการระดมทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

รวมถึงพัฒนาระบบ IT และแพลตฟอร์มเพื่อช่วยบริหารจัดการงานด้าน Outsourcing เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว โดยการระดมทุนครั้งนี้มี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” ขวัญตา กล่าวปิดท้าย

3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บมจ.เดอะ_พรอดดิจี (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำและบริการด้านการพัฒนาระบบงานทางด้านสารสนเทศให้กับลูกค้าโดยมีการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับกลุ่มลูกค้าในบริษัทต่างๆ ตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. การจัดหาและบริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)

2. การให้คำปรึกษาและการพัฒนาโครงการสารสนเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมปฏิบัติงาน (IT Implementation & Consulting) มีทุนจดทะเบียน 11,500,000 บาท ชำระแล้ว 10,000,000 บาท