Wednesday, May 22, 2024
NEWS

ASOCIO มอบรางวัลรางวัล 5 องค์กรไทย ผู้นำไอทีมาใช้พัฒนาองค์กรได้โดดเด่น

5 องค์กรใหญ่ของไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก ASOCIO ผู้นำ IT และ Digital มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ การบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นและประสบผลสำเร็จ

มาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดงานแสดงความยินดีและมอบรางวัล ให้กับ 5 องค์กรของประเทศไทย หลังจากเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ ASOCIO Awards

โดยการมอบรางวัลในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ กรุงธากา เมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ ในการประชุม ASOCIO_Digital Summit 2021 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง ทาง สมาคม ATCI จึงเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว

ASOCIO_Awards คือรางวัล ที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย หรือ ASOCIO มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำ IT และ Digital เทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ และการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นและประสบผลสำเร็จ

โดยในแต่ละปีสมาคมด้านอุตสาหกรรมไอของประเทศสมาชิกจะทำการคัดเลือกหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศของตนเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลจาก ASOCIO ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัลของสมาพันธ์ ASOCIO ได้เห็นชอบให้องค์กรของประเทศไทยได้รับรางวัล ASOCIO_Awards ในแต่ละสาขา ทั้งสิ้น 5 รางวัลด้วยกัน ดังนี้

1) สาขา Outstanding Tech Company Award ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีชั้นนำ ที่เป็นผู้ริเริ่มให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย

2) สาขา Outstanding User Organization Award ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับโครงการ ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต ที่ช่วยพัฒนากระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการบริหารจัดการข้อมูลโลหิตแบบรวมศูนย์

3) สาขา Digital Government Award ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการแอปพลิเคชัน Police i lert u เป็น Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้โดยการส่งข้อมูลส่วนตัว ภาพถ่าย เวลาเกิดเหตุ และตำแหน่งที่เกิดเหตุ ไปยัง War Room ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และจะประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือ และให้บริการได้ทันที

4) สาขา EdTech Award ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่นำเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลไปใช้ต่อยอด ยกระดับบุคลากรคุณภาพด้านไอที รวมถึงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

5) สาขา HealthTech Award ได้แก่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ A-MED สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่บ้านและชุมชน โดยเป็นศูนย์กลางที่ต้องเชื่อมสารสนเทศจากทุกหน่วยและบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤต

สุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

สุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรของไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนำไอที เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารองค์กรและการให้บริการลูกค้า

จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลจากองค์กรระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชนในประเทศไทย นำไอที มาปรับใช้ และพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง ”

ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) เป็นสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมไอซีทีซึ่งเป็นตัวแทนจาก 24 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ซึ่งรวมถึงประเทศ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และไทย มีตัวแทนสมาชิก คือ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

ASOCIO_ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี 1984 เป็นองค์กรการค้า ICT ระหว่างประเทศที่ทรงเกียรติและมีบทบาททางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ASOCIO_ประกอบไปด้วยบริษัท ICT ชั้นนำในภูมิภาคมากกว่า 10,000 บริษัท

มียอดรายได้ต่อปีรวมกันมากกว่า 350 พันล้านดอลลาร์ วัตถุประสงค์ของ_ASOCIO คือการสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างสมาชิก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาค