Tuesday, March 28, 2023

archiveZero Dropout

NEWS

แสนสิริ – กสศ. เดินหน้าโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน ชู ราชบุรีโมเดล เป็นจังหวัดต้นแบบ

แสนสิริ จับมือ กสศ. เดินหน้าโครงการ ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน’ ประกาศพันธกิจแรก เด็กทุกคนในอำเภอสวนผึ้งต้องอยู่ในระบบการศึกษา 100%  ใน ก.ย. 65