Sunday, July 21, 2024

archiveThailand National Cyber Week

Thailand National Cyber Week
CybersecurityNEWS

เตรียมพบมหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ Thailand National Cyber Week 2023 14-17 กุมภาพันธ์นี้

สกมช. เตรียมจัดงาน Thailand National Cyber Week 2023 มหกรรมงานนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกัน รับมือ ลดความเสียหายให้กับประเทศ