Monday, March 4, 2024

archiveThaID

ThaID
eGovernmentNEWS

11 ระบบราชการพร้อมให้บริการ ThaID ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล

กรมการปกครอง ชวนคนไทยใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรับบริการภาครัฐผ่านแอปฯ ใช้แทนบัตรประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ลดความเสี่ยงปลอมแปลงเอกสาร