Tuesday, February 27, 2024

archiveTGGS

Big Data
Big DataNEWS

เบลนเดต้า เซ็น MOU กับ TGGS ร่วมมือสร้างอีโคซีสเต็ม Big Data แบบครบวงจร

เบลนเดต้า เซ็น MOU TGGS ร่วมมือสร้างอีโคซีสเต็มด้าน Big Data แบบครบวงจร หนุนงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัย วางรากฐานเทคโนโลยี Big Data ให้ก้าวสู่สากล