Monday, March 4, 2024

archivetelemedicine platform

ชัยวุฒิ
5GNEWSSmart CityTechnology

ชัยวุฒิ ลงพื้นที่เชียงใหม่เร่งเครื่อง 5G ด้านการแพทย์-สมาร์ทซิตี้

ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามนโยบายหนุนใช้ประโยชน์ดิจิทัล ทั้งโครงการนำร่อง 5G ต้นแบบ เพิ่มจำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และผลักดันเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ สานเป้าหมายพัฒนาบริการประชาชนทั่วถึง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม