Monday, March 4, 2024

archiveTech Medical

NEWS

ILINK ปรับกลยุทธ์ใหม่ เดินหน้าต่อเนื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งปี 2566 เน้นการเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ILINK ตั้งเป้าแผนปีหน้าใหม่ จัดกลยุทธ์ หนุนดันทุกธุรกิจเติบโตสวยอย่างยั่งยืน มุ่งการเติบโตแบบมีคุณภาพ สามารถทำกำไรได้สูงสุด และต่อเนื่อง นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอันดีให้แก่นักลงทุนต่อไป