Saturday, April 20, 2024
ArticlesDigital Transformation

6 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

6 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์ดิจิทัลในโลกอนาคต

มาคมซีไอโอไทย (TCIOA) และเครือข่ายพันธมิตร ได้จัดงาน Digital Transformation Summit 2022 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนา Digital Transformation ของภาครัฐและเอกชน ทั้งแง่มุมของ People-Process-Technology Transformation พร้อมจุดประกายไอเดียเพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ด้วย Best Practices จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

ในงานมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวโน้มที่ทุกคนต้องรู้ในมิติของ Digital Transformation รวมถึง กรณีศึกษาจากองค์กรระดับโลกที่ปฏิรูปการดำเนินธุรกกิจ จนกลายเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ และถือว่าสิ่งเหล่านี้คือ การส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

ปัทมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคเซนเจอร์ ประเทศไทย

ปัทมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคเซนเจอร์ ประเทศไทย เป็นผู้เปิดประเด็นและชี้ให้เห็นมุมมองที่น่าสนใจสำหรับองค์กร

เรื่อง 6 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่องค์กรไม่ควรมองข้าม (6 Signals of Business Change) เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์ดิจิทัลในโลกอนาคต พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

เพื่อจุดประกายความคิดของผู้นำองค์กร ดังนี้

6 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

1. Learning from the Future การเรียนรู้จากอนาคต ทั้งมุมมองของลูกค้า พนักงาน และการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

กรณีศึกษา: สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ กับแนวคิด Digital factory to drive innovation

สนามบินแห่งนี้ มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์การให้บริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ด้วยค่าชี้วัด ROE (Return on Experience) แทนที่ค่าชี้วัดแบบ ROI (Return on Investment)

ซึ่งค่า ROE นี้จะมีการนำเอาข้อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ อาทิ Virtual Assistant (ผู้ช่วยเสมือนจริง) ที่สามารถพูดคุยกับลูกค้ากลุ่มเด็กที่เข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลได้เสมือนจริงบนหน้าจอ ในรูปแบบ Voice

ทำให้องค์กรสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Next Generation Consumer นี้ได้ดียิ่งขึ้น และนำเอาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการที่ดีกว่าเดิม

Digital Transformation
Credit: Changi Airport Group

กรณีศึกษา: Starbucks กับโครงการ Starbucks‘ digital flywheel

Starbucks‘ digital flywheel มองไปถึงเรื่องอนาคต โดยนำ Machine Learning มาใช้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม โปรโมชั่นที่ลูกค้าสนใจ ไปจนถึงโลเคชัน และสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา

ทำให้พนักงานรู้ใจลูกค้าเสมือนเป็น Partner เช่น ในวันที่ฝนตกลูกค้าอาจจะไม่อยากสั่งเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็ง ก็จะแนะนำเมนูเครื่องดื่มอุ่นๆ แทน หรือแม้กระทั่งตอนนี้ลูกค้าอยู่ตรงโลเคชันไหน มีประวัติเคยชอบซื้อสินค้าอะไร สนใจโปรโมชั่นอะไร Digital Flywheel ก็จะปรับให้ตรงใจลูกค้าแต่ละคน ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และเข้าถึงลูกค้าใหม่ด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ดี

Digital Transformation

2. Pushed to the Edge การทำ Decentralized Decision Making กระจายการตัดสินใจออกจากส่วนกลาง

กรณีศึกษา: Coca-Cola กับแนวคิด Network organization

โคคาโคล่า มีการทำ Decentralized Decision Making โดยนำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จากตู้โคคาโคล่า หรือร้านค้าปลีกย่อยในโลเคชันต่างสาขา ไปไว้ให้ใกล้กับจุดที่ต้องการใช้งานให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้การตัดสินใจขององค์กร และทีมงาน Back Office มีประสิทธิภาพและฉับไวมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ Stock สินค้า, การทำ Supply Chain, Logistics ฯลฯ

3. Sustainable Purpose การทำธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมี Brand Purpose ที่ใส่ใจต่อโลกและสังคม

กรณีศึกษา: The Felix Project กับแนวคิด Ending hunger through digital transformation

The Felix Project เป็นองค์กรการกุศลของสหราชอาณาจักร ที่จับมือกับพันธมิตรเพื่อช่วยขจัดความหิวโหยของผู้คน โดยมีแนวคิดการนำของใกล้หมดอายุไปมอบให้แก่ผู้ที่ไร้บ้าน ซึ่งจะมีการนำเอาข้อมูลของร้านค้าที่อยู่ในโลเคชันต่างๆ มาเชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้ร้านค้าเหล้านั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมจากสิ่งของที่เขาไม่ต้องการแล้ว

Digital Transformation
Credit: The Evening Standard
4. Supply Unbounded การปรับเปลี่ยนเรื่อง Supply Chain และย้ายฐานการผลิตให้อยู่ใกล้กับความต้องการของลูกค้า

กรณีศึกษา: Sobeys กับแนวคิด Instore vertical farming

Sobeys คือ ร้านค้าระดับซูเปอร์มาร์เก็ตของแคนาดาที่ได้จับมือกับ Start up ในการพัฒนาโมเดลการทำ Vertical Farm หรือการปลูกผักแนวสูงขึ้นในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผักสดๆ จากร้านได้ทันที แนวคิดนี้ช่วยแก้ปัญหาด้าน Logistics และ Supply Chain ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยลดการใช้ปริมาณน้ำได้ถึง 95% และลดภาระการขนส่งได้ถึง 90%

5. Real Vitualities การเรียนรู้และปรับตัวสู่โลกผสมผสานระว่างโลกจริงและโลกเสมือนจริง

กรณีศึกษา: Airbus กับแนวคิด Optimize aircraft assembly

Airbus มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการชั้นเลิศแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน โดยนำโซลูชันที่มีความสามารถขั้นสูงสุด มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ อย่างเช่นการพัฒนาแว่นตาเสมือนที่กัปตันสามารถดูข้อมูลที่ปรากฏขึ้นที่ตา อาทิ ข้อมูลการกำหนดที่นั่งเพื่ออัพเดทที่นั่งผู้โดยสาร, หรือการอัพเกรดระดับชั้นที่นั่งให้ผู้โดยสารจากชั้นประหยัดไปชั้นอื่น ที่สามารถทำได้ทันทีและมีความแม่นยำที่สูงมาก

Digital Transformation
Credit: Airbus

กรณีศึกษา: H&M กับแนวคิด Take sustainable fashion to the next level

H&M ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก Take-make-waste มาเป็น Take-make-take-make-take-make เพื่อให้เหลือชิ้นส่วนน้อยที่สุดจากกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยี CGI (Computer-Generated Imaginary) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเพื่อมาออกแบบเครื่องแต่งกายให้ผู้ที่จะซื้อก่อนลงมือตัด ในรูปแบบ Digital Avatar ที่สวมใส่ชุด 3D

หรือแม้กระทั่งการนำเทคโนโลยีมาช่วยแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า ฯลฯ แนวคิดนี้สามารถช่วยลดพลังงาน และทรัพยากรสิ้นเปลืองได้ดีโดยการนำเอาเรื่องของ Virtual Realities เข้ามาใช้กับโลก Reality

6. The New Scientific Method การนำเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลง ในทุกๆ กระบวนการ

กรณีศึกษา: Ferrovial กับแนวคิด Partnering for the future

Ferrovial เป็นบริษัทสัญชาติสเปนที่มีแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การนำเอาเสียงรบกวน มาพัฒนาเป็นพลังงาน หรือการจับมือกับแบรนด์พันธมิตรอย่าง 3M ในการนำโซลูชันบนเทคโนโลยีคลาวด์ มาทำพื้นถนนเพื่อรองรับรถไร้คนขับ ให้สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

นอกจากนั้น ปัทมา ยังได้ให้มุมมองเรื่อง Digital Transformation กับ 6 เทรนด์ทั่วโลกที่วันนี้ทุกคนต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งได้แก่

  • Everyone wants to be a super-app ในอนาคต super-app ที่สามารถทำได้ทุกอย่างจะกลายเป็น Tools สำคัญที่ทุกองค์กรต้องการ
  • Green gets real เป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงและนำมาใช้กับกลยุทธ์องค์กร และ Annual Report โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG (Environmental, Social, Governance) อย่างจริงจัง
  • Innovations makes a comeback เรื่องของ Innovation ยังมีความสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่คิดใหม่ทำใหม่เสมอไป หากแต่คือการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ มาทดลอง และลองทำมันขึ้นมาจากสิ่งที่มี
  • The digital brain gets a caring heart ในวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เรื่องดิจิทัล แต่ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง หัวใจ ดังนั้น ในการทำ Digital Transformation ต้องคำนึงอิมแพคต่อสังคม และสิ่งรอบตัวควบคู่กัน
  • Payments: Anywhere, Anytime โลกหลังจากนี้จะมีระบบการจ่ายเงินที่สามารถทำที่ไหนก็ได้ และเมื่อไหร่ก็ได้
  • The war for talent intensifies การทำ digital transformation ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา จะทำให้เกิดการแข่งขันและแย่งตัวบุคลากรที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

“การทำ Digital Transformation ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงไปเรื่องของ People และ Communication ที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญ และพัฒนาควบคู่กันทั้ง 3 ด้านเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง” ปัทมา จาก เอคเซนเจอร์ กล่าว

Featured Image: Image by rawpixel.com on Freepik