Tuesday, February 27, 2024

archiveSustainabilty

เดลล์
ESGNEWSSustainability

เดลล์ช่วยเซฟเอเวอเรสต์ สนับสนุนเทคโนโลยีสร้างการตระหนักรู้เรื่องขยะ

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศสนับสนุน Sagarmatha Next Centre ในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ปัญหาขยะพลาสติกบนยอดเขาเอเวอเรสต์