Monday, March 4, 2024

archiveShopping Day

NEWS

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ร่วมกับ ShopeeFood เปิดตัวบริการเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ร่วมกับ ShopeeFood เปิดตัวบริการเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์