Monday, March 4, 2024

archiveShell Recharge

NEWS

เชลล์ จับมือ ปอร์เช่ ขยายเครือข่าย สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เชลล์ จับมือ ปอร์เช่ ผสานกำลังสองแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ขยายเครือข่าย สถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทย