Wednesday, May 22, 2024

archivereal-time

MarTechNEWS

M Card ยกระดับประสบการณ์การช้อปฯ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนยุคดิจิทัล

M Card โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยกระดับประสบการณ์การช้อปฯ และสิทธิประโยชน์ทั้งในห้างฯ ศูนย์ฯ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัว M Card Brand Ambassador 2022 “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส”

ชัยวุฒิ
5GNEWSSmart CityTechnology

ชัยวุฒิ ลงพื้นที่เชียงใหม่เร่งเครื่อง 5G ด้านการแพทย์-สมาร์ทซิตี้

ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามนโยบายหนุนใช้ประโยชน์ดิจิทัล ทั้งโครงการนำร่อง 5G ต้นแบบ เพิ่มจำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชน และผลักดันเมืองอัจฉริยะภาคเหนือ สานเป้าหมายพัฒนาบริการประชาชนทั่วถึง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

FinTechNEWS

แสนสิริ เคาะมูลค่าเสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ

เตรียมจองซื้อพร้อมกัน “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ” ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  ธนาคารกรุงไทยระบุ นักลงทุนรอซื้อ ลงทุนเริ่มเพียง 1,000 บาท ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”  ย้ำ!! เปิดจองซื้อพร้อมกัน 18 มกราคมนี้ เริ่ม 8.30 น.

ArticlesColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 582) 5G & Data Analytics

การบรรจบกันของ 5G,IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงกำลังจะปฏิวัติระบบนิเวศของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลรวมของเทคโนโลยีเหล่านี้ จะปูทางสำหรับรูปแบบธุรกิจใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยี และโอกาสมากมาย สำหรับแอปพลิเคชันในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

ปี 2021 5G พร้อมให้บริการ ณ ฐานทัพอากาศเนลลิส

การพัฒนาฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ที่มีการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายไร้สาย 5G เชิงพาณิชย์ ถือเป็นการนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่าง ความจริงเสมือน (VR) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นที่มาของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางทหารของกองทัพอากาศอย่างชัดเจน

ColumnistDr.Peeradej Nanan

The Digital Futurist (ตอนที่ 579) 5G Edge

ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ บนโครงข่ายที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ประสานศักยภาพของ 5G ร่วมกับ cloud computing และการประมวลผลที่ปลายทางเครือข่าย Edge เพื่อรองรับ real-time enterprise ที่จะเปิดโลกของบริการ โมเดลธุรกิจ และการสร้างรายได้แบบใหม่

ArticlesColumnistSupon Phrommaphan

เสริมสมรรถนะขั้นสูง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ด้วย RE SKILL-UP SKILL บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT

เก็บข้อมูลจาก การบรรยายพิเศษในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้าน IT (NON DEGREE), RE SKILL- UP SKILL รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะสามารถนำมาสร้างโมเดลและจุดประกายบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้าน IT ได้อย่างแท้จริง